Regulaminy sklepów internetowych
 Obsługa prawna e-commerce

Zaloguj się

Klauzule niedozwolone rejestr

W niniejszym dziale publikujemy klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów i serwisów internetowych. Klauzulami niedozwolonymi są te postanowienia regulaminu sklepu lub serwisu internetowego, które są sprzeczne z tzw. dobrymi obyczajami lub rażąco naruszają interesy konsumenta. W szczególności za niedozwolone uznaje się postanowienia regulaminu, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec konsumenta w sposób mniej korzystny, niż stanowi prawo albo zastrzegają jednostronnie na rzecz przedsiębiorcy dodatkowe uprawnienia, które nie są przewidziane prawem jak możliwość zmiany regulaminu, wypowiedzenia umowy, żądania kary umownej i inne. Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorcy, którzy stosują klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów i serwisów internetowych narażają się na kary pieniężne aż do wysokości 10% obrotów rocznych. Specjaliści Legalnego Biznesu na bieżąco monitorują nowe klauzule niedozwolone w sprzedaży internetowej, dzięki czemu możemy zapewnić naszym klientom pełne bezpieczeństwo i ochronę prawną.

Ilość klauzul niedozwolonych e-commerce
4 1 9 6
stan na dzień: 21-08-2019
Numer wpisu: 6413
2016-05-06
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
W przypadku pozytywnego dla Kupującego rozpatrzenia reklamacji, koszt przesyłki zostanie Kupującemu zwrócony na wskazany przez niego rachunek bankowy, pod warunkiem przesłania reklamowanego towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej wskazanej w pkt III.2 niniejszego regulaminu paczką lub przesyłką ekonomiczną (standardową).
Komentarz:
Numer wpisu: 6412
2016-05-05
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu szkody spisanego w momencie odbioru towaru w obecności spedytora.
Komentarz:
Numer wpisu: 6411
2016-05-05
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Sklep nie odpowiada za opóźnienie w dostawie spowodowane nieprawidłową pracą spedytora (firmy kurierskiej bądź poczty).
Komentarz:
Numer wpisu: 6410
2016-05-05
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Reklamacje będą uwzględniane tylko po przesłaniu protokołu reklamacyjnego sporządzonego przez dostawcę, prosimy o sprawdzenie zamówienia w obecności kuriera.
Komentarz:
Numer wpisu: 6409
2016-05-05
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zakup w sklepie internetowym www.marketbiurowy.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Komentarz:
Numer wpisu: 6403
2016-05-05
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zwrot należności za zwrócony towar, pomniejszonej o poniesione przez sklep koszty dostawy towaru do klienta (również w przypadku ofert typu "dostawa gratis") nastąpi (…)
Komentarz:
Numer wpisu: 6402
2016-05-05
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówienia z ważnych powodów ekonomicznych.
Komentarz:
Numer wpisu: 6401
2016-05-05
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sprzedającego.
Komentarz:
Numer wpisu: 6400
2016-05-05
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Pozwalamy zastrzec sobie prawo do niezrealizowania zamówienia z ważnych powodów ekonomicznych.
Komentarz:
Numer wpisu: 6399
2016-05-02
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
W przypadku zwrotu towaru, Kupującemu jest zwracana wartość pieniężna odesłanego towaru wynikającego z zamówienia, jednakże koszty wysyłki pierwotnego zamówienia są przeliczane ponownie i od zwracanej kwoty jest potrącona różnica kosztów wysyłki.
Komentarz:

Newsletter

Prawo e-commerce
Ochrona danych osobowych
Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Zobacz certyfikat

Ochrona konsumentów