Regulaminy sklepów internetowych
 Obsługa prawna e-commerce

Zaloguj się

Klauzule niedozwolone rejestr

W niniejszym dziale publikujemy klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów i serwisów internetowych. Klauzulami niedozwolonymi są te postanowienia regulaminu sklepu lub serwisu internetowego, które są sprzeczne z tzw. dobrymi obyczajami lub rażąco naruszają interesy konsumenta. W szczególności za niedozwolone uznaje się postanowienia regulaminu, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec konsumenta w sposób mniej korzystny, niż stanowi prawo albo zastrzegają jednostronnie na rzecz przedsiębiorcy dodatkowe uprawnienia, które nie są przewidziane prawem jak możliwość zmiany regulaminu, wypowiedzenia umowy, żądania kary umownej i inne. Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorcy, którzy stosują klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów i serwisów internetowych narażają się na kary pieniężne aż do wysokości 10% obrotów rocznych. Specjaliści Legalnego Biznesu na bieżąco monitorują nowe klauzule niedozwolone w sprzedaży internetowej, dzięki czemu możemy zapewnić naszym klientom pełne bezpieczeństwo i ochronę prawną.

Ilość klauzul niedozwolonych e-commerce
4 1 9 6
stan na dzień: 21-08-2019
Numer wpisu: 6460
2016-06-17
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Do oświadczenia należy dołączyć oryginał dokumentu zakupu (paragon lub faktura) wraz z numerem konta bankowego, na które mają być przelane pieniądze.
Komentarz:
Numer wpisu: 6459
2016-06-17
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia czy przesyłka towaru dotarła w opakowaniu nieuszkodzonym i nienaruszonym. W przypadku stwierdzenia takiego faktu należy odnotować to na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej i zgłosić to w firmie FIS-KOMP. Przyjęcie przesyłki bez żadnych adnotacji oznacza, że towar został dostarczony w stanie kompletnym, nieuszkodzonym i zgodnym z zamówieniem.
Komentarz:
Numer wpisu: 6458
2016-06-17
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zwracany towar musi posiadać nieuszkodzone oryginalne opakowanie (…)
Komentarz:
Numer wpisu: 6457
2016-06-17
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
Komentarz:
Numer wpisu: 6456
2016-06-17
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Przesyłki nie sprawdzone w obecności kuriera podczas odbioru, nie podlegają reklamacji pod kątem uszkodzenia lub zniszczenia w transporcie.
Komentarz:
Numer wpisu: 6455
2016-06-17
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Składając zamówienie, klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych.
Komentarz:
Numer wpisu: 6454
2016-06-17
Dział: INNE USŁUGI
Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.
Komentarz:
Numer wpisu: 6453
2016-06-17
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody lub odpowiednio - dokonać reklamacji w urzędzie pocztowym, z którego odbiera przesyłkę. Reklamacje wynikające z uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołuszkody sporządzonego przez Klienta i kuriera lub odpowiednio - na podstawie formularza reklamacyjnego Poczty Polskiej.
Komentarz:
Numer wpisu: 6452
2016-06-17
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w transporcie.
Komentarz:
Numer wpisu: 6451
2016-06-17
Dział: SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
Za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO uzasadniające zatrzymanie zadatku przez DEALERA, strony uznają także sytuację, w której DEALER powiadamia ZAMAWIAJĄCEGO listem poleconym, telegramem lub telefonicznie o gotowości do przekazania zamówionego samochodu, a zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania tego powiadomienia nie stawi się w biurze DEALERA w celu zrealizowania umowy lub list bądź telegram wróci z adnotacją urzędu pocztowego: adresat nieznany, adresat odmówił przyjęcia przesyłki, nie podjęto w terminie i podobną.
Komentarz:

Newsletter

Prawo e-commerce
Ochrona danych osobowych
Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Zobacz certyfikat

Ochrona konsumentów