Regulaminy sklepów internetowych
 Obsługa prawna e-commerce

Uwaga na fałszywe wezwania do rejestracji w GIODO z Kancelarii Liberty

Zaloguj się

Uwaga na fałszywe wezwania do rejestracji w GIODO z Kancelarii Liberty

Patrycja Wach ; Marek Wiński, Źródło: Legalnybiznes.pl

 

Docierają do nas sygnały od naszych klientów, którzy prowadzą sklepy internetowe lub serwisy internetowe o powszechnie rozsyłanych przez Kancelarię Liberty wezwaniach do rejestracji zbioru danych osobowych w GIODO. Jest to kolejna akcja rozsyłania szkodliwego mailingu (spamu) w celu wywierania presji na przedsiębiorcach oraz prowadzenia nieuczciwej kryptoreklamy podmiotów powiązanych z nadawcą spamu.

 

Cel nieuczciwych praktyk Kancelarii Liberty

 

Maile Kancelarii Liberty pośrednio nakłaniają do skorzystania z oferty handlowej„partnerskich” Serwisów, świadczących usługi prawne m. in. w zakresie pomocy w wypełnianiu wniosków do GIODO:

W przypadku pozyskania wiedzy w zakresie rejestracji i dokumentacji rejestracyjnej proponujemy kontaktować się z podmiotami, które świadczą profesjonalne usługi z w/w zakresu.

Przykładowe, losowo wybrane podmioty:
http://www.audyt-firmy.waw.pl
http://www.rejestruj.org.pl/
http://www.it-kompleks.info.pl

Wśród losowo wybranych serwisów działających na rynku, co najmniej jeden jest powiązany z adresatem mailingu w taki sposób, że przynosi korzyści nadawcy nieuczciwego spamu. Kancelaria Liberty bezpodstawnie z góry odpiera zarzut samo reklamowania twierdząc, że nie świadczy usług oraz porad prawnych co jest oczywiście sprzeczne z celem  działania kancelarii w szerokim tego słowa znaczeniu.

Informujemy również, że nasza Kancelaria Liberty nie świadczy usług prawnych, porad, konsultacji itp.

 

Bezprawne groźby

 

Maciej Nowaczyk w imieniu Kancelarii Liberty, tak opisuje ryzyko niezastosowania się do wskazanej w mailu „procedury”, co w rezultacie nosi znamiona bezprawnej groźby.

W przypadku braku rejestracji zmuszeni będziemy do złożenia doniesienia/zawiadomienia o wszczęcie procedury kontrolnej GIODO celem wyegzekwowania koniecznej rejestracji oraz wymiaru kary pieniężnej.

Kancelaria Liberty funkcjonuje już od wielu lat i jak dotąd nie zgłosiła skutecznie jakiegokolwiek naruszenia. Wskazuje na to, fakt, że GIODO nie reaguje na rzekomo składane „zawiadomienia” (więcej o tym w ostatnim akapicie artykułu). Maciej Nowaczyk współpracujący z Kancelarią Liberty nie wskazuje w szablonowych mailach wysyłanych do setek przedsiębiorców jakiegokolwiek interesu w sprawie. Podmiot ten nie jest bowiem publicznym stowarzyszeniem mającym uprawnienie do wszczęcia ww. kontroli.

Dodatkowo opisane przez nas wiadomości (wysyłane już niemalże do każdego przedsiębiorcy) naruszają przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne o wymogu wyrażenia zgody na przesyłanie maili w ramach ewidentnie prowadzonej przez firmę akcji mailingowej. Klienci, którzy zwrócili się do nas z zapytaniami w tej sprawie nie mieli żadnej styczności z ww. kancelarią, nie logowali się na jej stronie oraz nie zgadzali się w jakikolwiek inny sposób na otrzymywanie pseudo ofert lub „życzliwych informacji”.

Może powstać zatem pytanie dlaczego ww. Kancelarie wykorzystują maile dostępne m. in. na stronach www. e – sklepów lub e- serwisów? Czy nie jest to sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz Regulaminem wewnętrznym firm, które podają swoje adresy jedynie w celu kontaktu z konsumentem lub użytkownikiem.

Stanowisko GIODO w sprawie Kancelarii Liberty i innych podmiotów stosujących podobną praktykę

 

Nie jesteście Państwo jedyną firmą, która otrzymała tego typu grożące wiadomości. W związku z tym nasza Kancelaria, jak i wiele innych zajmujących się obsługą przedsiębiorstw e- commerce zwróciła się do GIODO z zapytaniem o celowość wysyłania tego typu maili. Reakcją Urzędu było zamieszczenie oficjalnego stanowiska potwierdzającego swój pogląd w sprawie:

„(…)Zawarte w niej [korespondencji] informacje są bowiem nierzetelne, niezgodne z przepisami prawa, w tym z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak też mogą naruszać dobre imię firm, na które Stowarzyszenie powołuje się w wysyłanej korespondencji.

Już ze wstępnej analizy wynika, że podmioty te wprowadzają adresatów wiadomości w błąd, zobowiązując ich do zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji, bez względu na to, czy taki obowiązek ich dotyczy, czy nie. Nie informują bowiem, że ustawa o ochronie danych osobowych zwalnia z tego obowiązku, określając, jakich konkretnie sytuacji to dotyczy(…)”.

(fragment stanowiska GIODO informującego wprost o nieuczciwych praktykach w związku z masowym mailingiem takich podmiotów jak: „Bądźmy Legalni”, „Legalni z Prawem” czy „Kancelaria Liberty” - dostępne na stronie GIODO)

 

W jakich przypadkach można zainicjować procedurę kontrolną dot. naruszenia danych osobowych wg. GIODO?

 

„W przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)(…).”

„(…)Czynności w sprawie ogólnych praktyk stosowanych przez administratorów danych nie są podejmowane na wniosek osoby, której dane nie są w zakwestionowany sposób przetwarzane(…)”.

(fragment stanowiska GIODO dot. podmiotów uprawnionych do złożenia ww. skargi - dostępne na stronie GIODO)

 

Jak można pomóc w zaprzestaniu stosowania ww. nieuczciwych praktyk?

 

Wciąż pojawiają się nowe kancelarie lub stowarzyszeniam, które działając rzekomo w interesie publicznym rozpowszechniają szkodliwy spam oraz nieuczciwą reklamę usług podmiotów powiązanych. Podmioty te często zmieniają nazwę w celu uniknięcia odpowiedzialności oraz zniwelowania złej sławy. Powoduje to rozpowszechnienie ww. procederu wśród jeszcze większej liczby nieświadomych przedsiębiorców.

Zachęcamy, aby nas powiadamiać o tego typu przypadkach. Kancelaria Wiński – opiekun portalu Legalny Biznes - jest partnerem merytorycznym Izby Gospodarki Elektronicznej w Warszawie. Poprzez te struktury możemy wpłynąć na usunięcie tego typu szkodliwych praktyk z rynku. Tylko aktywne przeciwdziałanie tego typu nieuczciwym praktykom rynkowym (zakazany spam zawierający bezprawne groźby) może zahamować ich rozwój. Tutaj możecie się Państwo z nami skontaktować.

Ponadto przy okazji warto zlecić profesjonalny audyt strony www sklepu lub serwisu internetowego pod względem ochrony praw konsumentów, jak również wdrożyć odpowiednie, wymagane prawem środki ochrony danych osobowych Państwa klientów. Tego typu działania zwiększają zaufanie konsumentów do sklepu lub serwisu internetowego oraz zapewniają bezpieczeństwo przedsiębiorców działających w internecie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą regulaminu sklepu internetowego.

 

2016-07-06

Dodaj nowy komentarz

CAPTCHA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.

Newsletter

Prawo e-commerce
Ochrona danych osobowych
Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Zobacz certyfikat

Ochrona konsumentów