Regulaminy sklepów internetowych
 Obsługa prawna e-commerce

Obowiązki informacyjne sprzedawcy na gruncie nowej ustawy o prawach konsumenta. Cz.2

Zaloguj się

Obowiązki informacyjne sprzedawcy na gruncie nowej ustawy o prawach konsumenta. Cz. 2

Marek Wiński & Marcin Kroll, Źródło: Legalnybiznes.pl

 

 

W poprzednim odcinku naszego cyklu mogliście dowiedzieć się jaki informacje zobowiązany jest przekazać konsumentowi każdy sprzedawca internetowy przed dokonaniem zakupu. W tym odcinku opowiemy kiedy i w jaki sposób należy te informacje przekazać zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 roku.

 

 

Jak sformułować informacje dla konsumenta?

 

Ustawa o prawach konsumenta wymaga, aby sprzedawca przekazał konsumentowi wymagane informacje  w sposób czytelny i wyrażony prosty językiem. Sprzedawca powinien zatem brać pod uwagę do jakich odbiorców kieruje swoje towary oraz okoliczność, że nie wszyscy z kupujących posługują się językiem prawniczym. W miarę istniejących możliwości należy formułować informacje w sposób prosty i zrozumiały. Odnosi się to nie tylko do warstwy językowej, lecz również do warstwy graficznej tekstu. Na prawidłowy odbiór informacji wpływ mają takie czynniki jak wielkość i rodzaj zastosowanej czcionki, jej kolor i kontrast z tłem itd.

 

Kiedy należy przekazać konsumentowi informacje?

 

Wszystkie wymagane prawem informacje muszą zostać udostępnione przez przedsiębiorcę najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową. W wypadku sklepów internetowych momentem granicznym będzie w praktyce złożenie przez konsumenta zamówienia. W przypadku, gdy klient składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej, wszystkie te informacje muszą być przekazane najpóźniej w ostatnim kroku procesu zamówienia (w podsumowaniu koszyka), tuż przed potwierdzeniem zamówienia.

 

W jaki sposób przekazać konsumentowi wymagane informacje?

 

Ustawa o prawach konsumenta nie wskazuje wprost w jaki sposób sprzedawca ma udzielić informacji konsumentowi, dając jedynie wskazówkę, że powinno się to odbyć w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość. W naszej ocenie spełnienie nałożonego na przedsiębiorcę obowiązku informacyjnego w odniesieniu do większości z wymienionych poniżej informacji może nastąpić poprzez odesłanie konsumenta do obowiązujących w danym serwisie regulaminu, warunków sprzedaży, odpowiedniej zakładki w serwisie internetowym lub innego odpowiedniego dokumentu. Takie rozwiązanie wydaje się być jednocześnie racjonalne, biorąc pod uwagę specyfikę transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem sieci Internet.

 

W jaki sposób potwierdzić zawarcie umowy z konsumentem?

 

Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy najpóźniej wraz z doręczeniem sprzedanej rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi na trwałym nośniku. Niewykonanie tego obowiązku może wiązać się z popełnieniem wykroczenia zagrożonego karą grzywny. Trwały nośnik w rozumieniu ustawy jest to materiał lub urządzenie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Takie właściwości będzie miało więc również potwierdzenie wysłane w formie wiadomości e-mail (np. potwierdzenie zamówienia po zakończeniu procesu zakupowego), co stanowi niewątpliwie duże ułatwienie dla przedsiębiorców.

Potwierdzenie musi zawierać wszystkie wymienione wyżej informacje oraz informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, o ile oczywiście przedmiotem umowy są takie treści.

 

W kolejnym artykule opowiemy o nowych rozwiązaniach przewidzianych w przepisach ustawy o prawach konsumenta, która wchodzi w życie 25 grudnia 2014r.

 

 

 

Marek Wiński

Radca Prawny

Hasik, Wiński i Partnerzy sp.p.

 

Marcin Kroll
Prawnik

Hasik, Wiński i Partnerzy sp.p.

 

 

2014-11-12

head banging boogie eliquid hardware store

Our objective at vape4style.com is actually to supply our consumers with the most ideal vaping adventure achievable, helping them vape snappy!. Located in NYC as well as in business due to the fact that 2015, our experts are actually a personalized vaping supermarket offering all kinds of vape mods, e-liquids, nicotine salts, sheath units, storage tanks, rolls, and other vaping accessories, such as batteries and also outside chargers. Our e-juices are actually constantly fresh given that we certainly not only offer our items retail, however also disperse to neighborhood NYC stores and also supply wholesale alternatives. This allows our company to continuously spin our inventory, offering our consumers as well as establishments along with the most freshest inventory achievable.

If you are a vaper or even attempting to leave smoke cigarettes, you are in the correct area. Intend to conserve some funds present? Hurry and join our email newsletter to get exclusive club VIP, vape4style discounts, promos as well as free of charge giveaways!

Our team are an unique Northeast Yihi supplier. Our team are actually likewise accredited representatives of Bad Drip, Harbor Vape, Charlie's Chalk Dirt, Beard Vape, SVRF through Saveur Vape, Ripe Vapes, Smok, Segeli, Dropped Vape, Kangertech, Triton and much more. Don't observe one thing you are searching for on our web site? Certainly not a trouble! Just allow us know what you are actually searching for and our experts are going to discover it for you at a reduced rate. Have a inquiry about a certain thing? Our vape professionals are going to be glad to offer additional details concerning anything our company market. Just deliver our company your concern or even call our team. Our staff will definitely be glad to help!

smok vaping device department stores - [url=https://vape4style.com/products/yihi-sx-mini-q-class-replacement-panels]Yihi SX Mini Q[/url]

head banging boogie eliquid hardware store

Our objective at vape4style.com is actually to supply our consumers with the most ideal vaping adventure achievable, helping them vape snappy!. Located in NYC as well as in business due to the fact that 2015, our experts are actually a personalized vaping supermarket offering all kinds of vape mods, e-liquids, nicotine salts, sheath units, storage tanks, rolls, and other vaping accessories, such as batteries and also outside chargers. Our e-juices are actually constantly fresh given that we certainly not only offer our items retail, however also disperse to neighborhood NYC stores and also supply wholesale alternatives. This allows our company to continuously spin our inventory, offering our consumers as well as establishments along with the most freshest inventory achievable.

If you are a vaper or even attempting to leave smoke cigarettes, you are in the correct area. Intend to conserve some funds present? Hurry and join our email newsletter to get exclusive club VIP, vape4style discounts, promos as well as free of charge giveaways!

Our team are an unique Northeast Yihi supplier. Our team are actually likewise accredited representatives of Bad Drip, Harbor Vape, Charlie's Chalk Dirt, Beard Vape, SVRF through Saveur Vape, Ripe Vapes, Smok, Segeli, Dropped Vape, Kangertech, Triton and much more. Don't observe one thing you are searching for on our web site? Certainly not a trouble! Just allow us know what you are actually searching for and our experts are going to discover it for you at a reduced rate. Have a inquiry about a certain thing? Our vape professionals are going to be glad to offer additional details concerning anything our company market. Just deliver our company your concern or even call our team. Our staff will definitely be glad to help!

smok vaping device department stores - [url=https://vape4style.com/products/yihi-sx-mini-q-class-replacement-panels]Yihi SX Mini Q[/url]

Dodaj nowy komentarz

CAPTCHA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.

Newsletter

Prawo e-commerce
Ochrona danych osobowych
Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Zobacz certyfikat

Ochrona konsumentów