Regulaminy sklepów internetowych
 Obsługa prawna e-commerce

Kogo nie dotyczy nowa ustawa o prawach konsumenta

Zaloguj się

Kogo nie dotyczy nowa ustawa o prawach konsumenta

Marek Wiński, Źródło: Legalnybiznes.pl

 

Pewne grupy usług są wyłączone spod obowiązków określonych w ustawie o prawach konsumenta. Przedsiębiorcy świadczący wyłącznie te usługi nie mają obowiązku dostosowania prowadzonej działalności do przepisów ustawy lub ten obowiązek jest wobec nich zmodyfikowany.

 

Wyłączone z zakresu ustawy są w szczególności następujące umowy:

1)   dotyczące gier hazardowych;

2)   zawierane za pomocą automatów sprzedających lub zautomatyzowanych punktów sprzedaży;

3)   zawierane z dostawcą usług telekomunikacyjnych za pomocą aparatu publicznego w celu skorzystania z takiego aparatu lub zawieranych w celu wykonania jednorazowego połączenia telefonicznego, internetowego lub faksowego przez konsumenta;

 4)   dotyczące usług zdrowotnych ;

 5)   o imprezę turystyczną. 

 W przypadku powyższych usług obowiązki wynikają z przepisów szczegółowych regulujących dany rodzaj działalności (np. gry hazardowe albo usługi turystyczne). 

  Ustawa o prawach konsumenta ma ograniczone zastosowanie do umów przewozu osób (ograniczony obowiązek informacyjny oraz konieczność uzyskania zgody konsumenta na dodatkowe płatności). 

 Ustawa o prawach konsumenta zawiera również generalne wyłączenie stosowania odnośnie wszelkich umów sprzedaży konsumenckiej zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych. Może to mieć praktyczne zastosowanie choćby w sprzedaży obnośnej (akwizytorzy, domokrążcy) oraz sklepach typu "wszystko za 5 zł", pod warunkiem, że należność za towar wraz z dostawą nie przekracza pięćdziesięciu złotych.

Warto upewnić się, czy produkty lub usługi świadczone w Państwa sklepie lub serwisie internetowym są objęte obowiązkami wynikającymi z nowego prawa konsumenckiego. Jak wspominaliśmy już w artykule Więcej praw dla konsumentów nowe prawo konsumenckie przewiduje szereg nowych obowiązków dla przedsiębiorców oferujących swoje towary i usługi na odległość (za pomocą środków porozumiewania się) oraz poza lokalem przedsiębiorstwa. Nowe prawo konsumenckie przewiduje korzystne dla konsumentów zasady odstąpienia od umowy, reklamacji towaru oraz narzuca na przedsiębiorcę  szereg nowych obowiązków informacyjnych. Trzeba zadbać zatem nie tylko o to, by pozbyć się z regulaminów sklepów internetowych klauzul niedozwolonych, ale również o odpowiedni audyt prawny wszystkich dokumentów publikowanych na stronie sklepu, w tym stron produktowych oraz informacyjnych. Będziemy te kwestie omawiać szczegółowo w nowym cyklu Vademecum nowego prawa konsumenckiego w internecie.

 

 

Marek Wiński

Radca Prawny

Hasik, Wiński i Partnerzy sp.p.

 

 

 

 

2014-09-30

Dodaj nowy komentarz

CAPTCHA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.

Newsletter

Prawo e-commerce
Ochrona danych osobowych
Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Zobacz certyfikat

Ochrona konsumentów